Chúng tôi đầu tư vào máy tiết kiệm năng lượng, đồng nhất, mới với hệ thống tay robot từ 90 tấn ~ 650 tấn (tổng cộng là 34 chiếc).

+ 90 tấn máy: 3 chiếc

+ 120 tấn máy: 5 chiếc

+ 160 Tấn máy: 6 chiếc

+ 200 tấn máy: 4 chiếc

+ 250 Tấn máy: 4 chiếc

+ 280 Tấn máy: 7 chiếc

+ 320 tấn máy: 2 chiếc

+ 450 Tấn máy: 2 chiếc

+ 650 Tấn máy: 1 chiếc

xuong-1

IMG_1006

Back to Top